Tro

VI I SENTRUMKIRKEN TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD, JESUS SOM GUDS SØNN, OG DEN HELLIGE ÅND SLIK VI KAN LESE OM I BIBELEN.

Vi tror at Bibelen er Guds ord til oss mennesker, og den gir inspirasjon og rettledning til våre liv. Vi tror at når Jesus døde for oss og alle våre synder, den gangen han ble korsfestet, utgjør det grunnlaget for at vi mennesker kan komme til himmelen selv om vi er langt fra perfekte.

Det er nøkkelen. Jesus tok vår skyld på seg, så vi kunne gå fri. Det er fullkommen kjærlighet! Alt vi må gjøre for å motta den gaven er å tro i våre hjerter og bekjenne med vår munn at Jesus er Herre, som det står i Paulus sitt brev til romerne.

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelstRom 10:9

 

FRELSE?

Ordet har først og fremst en religiøs betydning, men er ofte brukt i andre settinger også. Å være fotballfrelst for eksempel, eller helfrelst på et eller annet betyr å være helt hengitt til eller veldig opptatt av noe. Den opprinnelige betydningen av “frelst” kommer fra det greske ordet “sozo”. Det kan blant annet bety redning, frigjøring, helbredelse, gjort hel, beskyttelse, å bli bevart.  

Når Bibelen snakker om at Jesus har frelst oss, innebærer det:

  • At vi er reddet, frigjort fra fortapelsen. (Fortapelse betyr egentlig å være adskilt fra Gud)

  • At relasjonen mellom deg og Gud er gjenopprettet. Siden Jesus har tatt all vår skyld på seg

 

Å BLI FRELST?

Som vi nevnte lengre opp på denne siden gir Romerbrevet kapitel 10 vers 9 en kort og klar beskrivelse av hvordan man blir frelst. Det innebærer to ting; å tro og å bekjenne.

Hvis du tror at Jesus døde for deg, og sto opp igjen fra de døde, trenger du også å si det med din munn. Rett og slett si at du ønsker at Jesus skal være “Herre”, det vil si den øverste autoriteten. Med andre ord inviterer du Han inn i livet ditt, og det innebærer at troen får praktiske konsekvenser. Nå dreier ikke frelse seg i første rekke om å være medlem i en kirke, å gå på møter, å være døpt, eller å være enig i en del læresetninger. Frelse dreier seg først og fremst om din personlige relasjon til Gud, og vi tror at når man blir kjent med Gud vil det ha stor påvirkning på livet ditt.

 

NÅDE?

Frelst av nåde betyr at frelsen er en gave. Svært mange tenker at man på en eller annen måte må gjøre seg fortjent til å ha med Gud å gjøre. For eksempel gjennom god moral eller dyp meditasjon. Dette er ikke tilfelle. Hverken god moral eller meditasjon gjør deg fortjent til en relasjon til Gud…

Jesus levde det fullkomne livet som du og jeg ikke er i stand til å leve. Da Han døde på korset tok Han straffen for vår synd. Selv var Han uskyldig, men Han døde i vårt sted. I det øyeblikket vi aksepterer dette, tar vi imot frelsen av nåde. Jesu lidelse satte oss fri, bare Han er veien til Gud for oss.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.Joh 14:6 

 

SYND?

Det greske ordet betyr egentlig å bomme på målet, og i daglig tale bruker vi “synd” om ting vi ikke finner moralsk riktig. Årsaken til mye av verdens elendighet; motsetninger, urettferdighet, krig også videre er ikke først og fremst omstendigheter og ytre faktorer. Hovedproblemet er menneskets karakter, som preges av egoisme. Dette gjør at vi ikke bare kan forbedre oss gjennom kunnskap og innsikt. Problemet går dypere. 

I bibelen kan vi lese at Gud ikke tåler synd, og synd setter oss derfor ute av stand til å kommunisere med Gud. Vi er adskilt fra Ham. Derfor betyr Jesus sin død på korset alt for oss. Siden Han tok våre synder på seg kan vi igjen komme tilbake til Gud vår far. Jesus åpnet veien for oss

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig livJoh 3.16

 

 

Dette er kun ett glimt av Guds godhet mot oss, og vi vil gjerne komme i kontakt med deg om du lurer på noe eller vil vite mer om ett liv med Gud. Gå gjerne til “kontakt oss” siden og skriv en liten melding til oss, så svarer vi deg så fort og så godt vi kan.

Powered by Cornerstone